Degerbydagen blev en klar framgång, både program- och publikmässigt. Karl-Göran Karlsson

hade i gott samarbete med Degerby lantmannagille och Degerby byaråd sammanställt

programmet, komplett med en T-34 pansarvagn. För musiken svarade Susanne Sonntag och

Teddy Granroth, storligen uppskattade av publiken. Det vackra vädret bidrog till den goda

stämningen. En video från Degerbydagen är på kommande.

Gunnar Baarmans T-34 var utan konkurrens den tyngst vägande attraktionen på Degerbydagen.

Bengt-Olof Wikström förde en Ferguson av tidsenlig årsmodell och hade också byggt den fina

gränsbommen som nu står utanför Igor-museet.

Tiina Mäntylä och Alma Backman representerade den kvinnliga fägringen från arrendetiden då

Porkalabasen också beboddes av civila. Dansen övade de redan in för sommaren 2015:s

Sjundeåpjäs då de uppträdde som upproriska karelskor som vägrade kallas ryssar...