Kvällstrafiken Kyrklsätt-Ingå-Kyrkslätt förnyades från och med den 4 juni 2018. I fortsättningen sköter Kajon linjen och till förfogande står en svart Kajon Exclusive-bil med 16 platser. Avgångstiderna från Kyrkslätt till Ingå är 21.00 och 23.00 och från Ingå till Kyrkslätt klockan 21.45 varje dag, från måndag till söndag.

I Ingå avgår bussen från Delta Café. I Kyrkslätt avgår den från plattform 15 vid resecentralen.