Ingå kommunskulturpris går i år till Lena Selén för det arbete för Igormuseet hon inspirerat Degerbyborna till . Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wikström och Regina Ekblom överäckte priset - och Lena underströk att utan Degerbybornas och också många andra Porkalabors samlade insatser hade Igormuseet aldrig kommit till. I år fyller museet 25 år.

kulturpris