Kungörelse i VN 3.2.: Myndigheter och fastighetsägare inom Degerby detaljplaneområde tillfrågas om vattenförsörjningsområde

kungörelsefebruari1