Hänt i Degerby

Säsongstarten för Degerby Igor-museet blev livlig med presentation av sju nya utställningar, plus ett antal digitala bildserier. På plats var fullmäktiges ordförande, Degerbybyn Robert Lemström som med sonen Frej i famnen framförde beundrande lyckönskningar. 13.6. var också Öppna byars dag med Byarally, båda virtuella - och som avslutning presentation av Degerbybon Veronika Bäckmans artesanprodukter. Innan allt startade hölls byarådets årsmöte, till det återkommer vi - men noterar att ny i styrelsen blev Kim Rajalin. Till ordförande återvaldes Caj Degerholm.

dagSonja

dagLemström

dagVeronika

 

 

Furuborgs festsal fylldes i rask takt när Östra Ingå vattenandelslag informerade om sina planer på lördagen. 82 medlemmar har andelslaget redan, medlemsvärvningen fortsätter med sikte på att planeringen kan inledas redan andra kvartalet i år och spaden i bästa fall sättas i jorden i slutet av året - eller ungefär samtidigt som Ingå kommuns vattenförsörjningsplan blir klar. Mycket populär blev också Karis Telefons Patrik Gustafssons presentation av möjligheterna till optisk fiber i samband med att vatten- och avloppsrören dras. På bilden nedan t.h. fullmäktiges ordförande Robert Lemström i livlig diskussion med vattenandelslagets projektkoordinatör Jarl Boström. T.v. vattenandelslagets ordförande Tapio Kallio.

publikTredisk

ekbergskträffFullsatt var mötesrummet på byakontoret Rosenberg på tisdagskvällen när Henrik Ekberg kunnigt orienterade i Mannerheims värld. Finlands sex krig heter boken som gavs ut på Militärhistoriskt bibliotek för några år sedan - nu har han studerat ännu mer på temat Mannerheim och vi kan hoppas på en ny bok så småningom. Under tiden kan vi läsa kapitlet om Mannerheim som han medverkat med i Smaka på Västnyland!

Längs hela Hangö udd fördades den här gruppen med Vihdin Liikenne på söndagen och besökte förstås också Igor-museet där boken Porkkala-Udd fick en strykande åtgåmg. Stopp-skylten gick också bra åt.

Vi tar alltså emot grupper också på söndagar - men bara på förhandsbeställning.vichtisgrupp