På kommande

På kommande

Idag
Kommande denna månad
Föregående månad Föregående dag
Nästa dag Nästa månad
Ny planer för Kopparnäs - infol
Torsdag, 27. September 2018, 18:30

Planeringen av Kopparnäs börjar ta form. Kom och hör om friluftsområdesföreningens planer. Torsdag 27.9. kl. 18:30, Furuborgs matsal. Lassi Koikkalainen, 2. vice ordförande i friluftsområdesföreningens styrelse, verksamhetsledare Tapio Lepikkö och projektchef Silva Sallamaa på plats! Medarrangör: Degerby byaråd rf