På kommande

På kommande

Idag
Kommande denna månad
Föregående månad Föregående dag
Nästa dag Nästa månad
Allsångskonsert i Degerby kyrka
Söndag, 30. September 2018, 15:00

En tvåspråkig allsångskonsert ordnas söndag 30.9. kl.15 i Degerby kyrka. Medverkande: Degerby bortblandade kör och Magnus Ljungqvist. Allsångsönskemål ska meddelas till pastorskansliet senast 19.9.