På kommande

På kommande

Idag
Kommande denna månad
Föregående månad Föregående dag
Nästa dag Nästa månad
När olydnad mot tsaren kunde sluta på tinget Berättarkväll med Jacob Söderman
Söndag, 18. November 2018, 17:30

Berättarkvällen på byakontoret Rosenberg har den här gången jur.lic. Jacob Söderman som gäst. Hans mors farfar skeppade virke från Kalajoen plassi (hamnen) till Stockholm i tiden och dömdes 1838 på tinget i den berömda pietist rättegången i Kalajoki - dock inte för skeppningan av virke utan för att han trotsade tsarens förbud mot gudstjänster.

Plats Rosenberg, Furuborgsvägen 6