På kommande

På kommande

Idag
Kommande denna månad
Föregående månad Föregående dag
Nästa dag Nästa månad
Vägkyrka i Degerby fram till 20.8
Måndag, 10. Juni 2019, 10:00 - 16:00

Degerby kyrka fungerar liksom Ingå kyrka som vägkyrka också denna sommar från 10.6. till 20.8. I Degerby kyrka finns invid orgelläktaren ett litet museum som berättar om prästen Arvid Wigge, Degerbys första, enda och sista kyrkoherde. Det var han som såg till att en ny kyrka byggdes i början på 1930-talet när den gamla träkyrkan från 1700-talet i praktiken ruttnat ned, Vid evakueringen vägrade Wigge att flytta längre bort än till Ingå där han höll kontakt med sina församlingsmedlemmar från Degerby.