På kommande

På kommande

Idag
Kommande denna månad
Föregående månad Föregående dag
Nästa dag Nästa månad
Invånarinfo om Östra Ingå vattenandelslag
Lördag, 1. Februari 2020, 12:00

Nu har det nya vattenandelslaget i Degerby alla möjligheter att gå framåt med fart! Både Pomovästs styrelse och NTM-centralen har godkänt ett understöd på 18 000 euro för de omfattande förberedelser som behövs för att förverkliga projektet.

Redan under år 2020 räknar med att planeringen av linjerna ska kunna inledas och följande år beräknas byggstarten ske. På hur stor del av området beror på hur många intresserade som anmält sig.

Lördagen den 1 februari kl. 12 ordnas en information på Furuborg där fastighetsägarna ska få all den information om nuläget som finns.

invånarinfo