På kommande

På kommande

Idag
Kommande denna månad
Föregående månad Föregående dag
Nästa dag Nästa månad
Byahjälpen har börjat sitt jobb!
Onsdag, 13. Maj 2020, 08:00 - 14:00

Nu kan du igen få hjälp med vardagssysslor, som butiksärenden, små reparationer, gårdsarbeten mm. Byahjälpen Jouko Kautto är igen anställd av byarådet som hjälp åt Degerbyborna. Du betalar 10 euro i timmen plus km-kostnader. Kostnaden för arbetet godkänns för hushållsavdrag i beskattningen.
Kontakta byarådet per telefon 040-5418526Dbr HÄNT 908