På kommande

På kommande

Idag
Kommande denna månad
Föregående månad Föregående dag
Nästa dag Nästa månad
Från krig till fred, gemensamt museiveckoslut
Från Lördag, 19. September 2020 -  11:00
Till Söndag, 20. September 2020 - 18:00

Från krig till fred affisch

19-20.9. kl. 11-18

Från krig till fred: Museiveckoslut gemensamt med Degerby Igormuseet, Hangö Frontmuseum och Kaarteen Sotamuseo i Lojo. Guidning och inträde: specialpriset 5€/museum. I Degerby och Hangö gäller museikortet.

https://kaarteenkotimuseo.fi/

https://www.frontmuseum.fi/sv/start/

Museernas adrresser:

Från krig till fred info3