På kommande

På kommande

Idag
Kommande denna månad
Degerby byaråds årsmöte
Söndag, 25. April 2021, 08:00 - 17:00

Degerby byaråd rf håller sitt årsmöte söndagen den 25.4. k. 15 på Rosenbergs gårdsplan, Furuborgsvägen 6..Möjlighet att delta per distans ges också. Kontakta Lena Selén tel.040 5418526 så skickar vi en länk samma dag.

Stadgeenliga ärenden.

Vi presenterar också utställningen Underbara kvinnor i Degerby och smakprov på vår nya hemsida som är under arbete.

Kaffe.