Hänt i Degerby

Här kommer senaste informationen om fiberplanerna för Degerby:

Hej Degerbybo, Degerby 14.9.2017

Som de flesta av Er i det här skedet vet har byarådet i samband med Karis Telefon jobbat fram en modell, där man vill erbjuda fiberanslutning för internet, till att börja med till ett begränsat område i centrum av byn. Förhoppningsvis kan man därefter bygga ut nätet. Då man gör undersökningar av faktorer som är viktiga för invånare och potentiella inflyttare, dyker bra internetförbindelser högt upp på listan. Trafiken över internet kommer i framtiden att öka till den grad att nuvarande fasta förbindelser kommer att ha allt svårare att klara av kapaciteten. Mobila förbindelser kan också vara instabila. För att kunna erbjuda bästa möjliga förutsättningar för vår kommuns invånare och företag hör det till kommunens strategi att jobba för bättre internetförbindelser. I ett led av detta har kommunen fört diskussioner med övriga potentiella företag som kunde erbjuda bättre förbindelser, men de har tyvärr i praktiken inte visat intresse för varken Ingå eller Degerby. Karis Telefon levererar fiberkabel till Degerbyskola och har således också erbjudit sig att, till konkurrenskraftiga pris, erbjuda fastigheter i Degerby centrum möjlighet att koppla upp sig. I t.ex. Sverige satsar man mycket på fiberanslutningar, man ser det som en grundförutsättning på lika linje som el- och vattenanslutningar. Degerby behöver hänga med och det behövs ett visst antal fastigheter som förbinder sig till att beställa innan den 30.9.2017, för att projektet ska kunna gå vidare.

Det behövs fler beställningar och jag uppmanar Er alla att noggrant överväga att ta vara på den här möjligheten, så att vår by också i framtiden kan vara den bästa byn att bo i för våra invånare och att det är möjligt för våra företag att jobba härifrån. Beställningen kan göras på www.fiberhem.fi eller per telefon 019-278 480

Med vänlig hälsning,

Robert Lemström

Kommunfullmäktiges ordförande

 

 

FIBERINFO I DEGERBY 8.2.2017

 Plats: Museet Degerby Igor, Ingå

Tid: ons 8.2.2017 kl. 18-20

Deltagare: Lena Selén / Degerby Byaråd, Jarl Boström / Ingå kommun, Jonna Kankaanpää / Karis Telefon samt 15 Degerbybor (se skild deltagarlista)

 Jonna Kankaanpää inledde infokvällen med presentation om optisk fiber, Karis Telefon och dess fiberbyggande. Därefter berättade hon om hur det skulle vara möjligt att få fibernät till Degerby byacentrum.

 Deltagarna var aktiva och ställde mycket frågor gällande både själva fibertekniken och -tjänster. Därtill diskuterades Ingås dåliga läge med snabba bredband, olika alternativ och möjligheter (att få Elisa bygga fibernät i Ingå, grunda andelslag och bygga själv, Karis Telefons läge på området etc).

 Jarl Boström informerade om att Degerby Skola är den enda skolan i kommunen utan fiber, och dit fixas det fiber före höstterminen börjar. Ifall det är Karis Telefon som bygger fiber till skolan, reserveras det i samma kabel kapacitet att ansluta även hushållen i byacentrum. Därtill uppmuntrade Jarl byaborna att ta initiativ, samla intresserade och grunda andelslag, anlita KTAB eller någon annan operator att bygga fibernät. Kommunens roll såg både han och Robert Lemström som möjliggörare som ger lov etc, men inte som drivande kraften i fiberbyggandet/samlande av intresserade.

Efter diskussionen grundade byaborna en arbetsgrupp som siktar på att samla tillräckligt med intresserade och få fiber till Degerby. Utöver byacentrum (ca 115 byggnader) skulle Kärrbyvägens (ca 97 byggnader) och Kockbyvägens (ca 100 byggnader) invånare önska fiberanslutningar (se skild karta som Robert Lemström skickade efter mötet). Medlemmarna i gruppen är Leif Nysten, Robert Lemström och Robert Hampf.

 Det som Karis Telefon nu lovade var att bygga fiber i byacentrum (se skild karta på preliminära försäljningsområdet) under 2018-2019 ifall 25-30 st. egnahem beställer anslutningar före byggbeslutet. Förhandsbeställarens pris är 2000 € (norm. 2500 €), kanske lite billigare om minst 50 hushåll beställer. Därtill behöver varje anslutningsbeställare en aktie, som Karis Telefon kan sälja/förmedla, för tillfället för 200 €.

Premiären på årets revy Sjutton så självständigt gick över förväntan. Följande föreställningar 28 och 29.1, 4 och 5.2, 11 och 12.2, 4 och 5.3, 11 och 12.3, 17.3 (obs! fredag kl. 19) och 18.3. Alla föreställningar utom fredag 17.3 kl. 17.revy2

Alexandra Lindroos och Oliver Österberg - ett nytt fräscht par på revyscenen.

revy3

De äldres råd sammanträder. Fr.v. Jan Gustafsson, Göran Backman, en ovanligt tystlåten Jutta Zilliacus alias Barbro Backman och Kaj Martin.

revy4b

Mia Lindholm som en porträttlik skönsjungande Armi Kuusela.

 

revy5b

 Barbro Backman som en oförglömlig Märta Lindholm.

 

revy7b

 Oliver Österberg dansar till Beatlestakter.

 

Degerbydagen blev en klar framgång, både program- och publikmässigt. Karl-Göran Karlsson

hade i gott samarbete med Degerby lantmannagille och Degerby byaråd sammanställt

programmet, komplett med en T-34 pansarvagn. För musiken svarade Susanne Sonntag och

Teddy Granroth, storligen uppskattade av publiken. Det vackra vädret bidrog till den goda

stämningen. En video från Degerbydagen är på kommande.

Gunnar Baarmans T-34 var utan konkurrens den tyngst vägande attraktionen på Degerbydagen.

Bengt-Olof Wikström förde en Ferguson av tidsenlig årsmodell och hade också byggt den fina

gränsbommen som nu står utanför Igor-museet.

Tiina Mäntylä och Alma Backman representerade den kvinnliga fägringen från arrendetiden då

Porkalabasen också beboddes av civila. Dansen övade de redan in för sommaren 2015:s

Sjundeåpjäs då de uppträdde som upproriska karelskor som vägrade kallas ryssar...

Öppna byars dag blev livlig i Degerby. Flera förhandsbokade grupper besökte museet och Degebyborna mötte ju upp för att bevittna invigningen av byns nya flaggstång. Kommundirektör Jarl Boström passade på att inviga både flaggstång och den nya utställningen om Kalla kriget.

 

Lippu1

Flaggan i topp. På plats kommundirektör Jarl Boström, byborna Runa Kraemer och Caj Degerholm och museiguiden Berndt Gottberg.

 

rsz palju

Degerön paljusaunas balja var uppskattad av de yngsta besökarna.

 

Ryhmi

 Guidning pågår.