(se karta nedan)

Museet Degerby Igor koncentrerar sig på den s.k. Porkala Parentesen eller åren 1944-1956 då området var utarrenderat till Sovjet. Det blev en enastående period i vårt lands politiska historia. Enastående farlig för vårt lands självständighet också. Så enastående att man egentligen först nu fått grepp om och intresse för den.

Varför vaccinerades Porkalaborna innan de fick komma in på området 1956?

Varför hällde  Vladimir Novikov vodka i soldaternas öl?

Vad hände med statyerna av Lenin och Stalin på Kyrkslätts järnvägsstation?

Och vem var Igor?

Alla frågor kan vi inte ge svar på. Men vi vet bl.a. varför så mycket målades i blått och varför här fanns så mycket ormar. Och vi får kontinuerligt nya uppgifter om det civila livet på arrendeområdet.

Våra guider berättar gärna mera!

Se öppethållningstiderna och läs mer om Igor och Rosenberg genom att klicka på rubrikerna till vänster.

 

Temat för vårt Finland 100 projekt ser ut så här:

En kort presentation finns redan under rubriken Aktuellt i Degerby!

Aktiva lottor i Degerby

I Degerby fanns en aktiv Lotta-avdelning. Från luftbevakingstornet i Berg by (se bilden)  höll lottorna koll på annalkande flygplan och rapporterade vidare. I år ger vi extra mycket plats åt lottorna på Rosenberg, det gula huset på museiområdet. Under evakueringen var det här de kokade och serverade enorma mängder soppa åt evakueringsfolket.

lotta4

 

Vi berättar naturligtvis också om Kyrkorna i Degerby.

Vill du veta mera om vår fina kyrka och vår legendariska kyrkoherde Arvid Wigge så finns det en hel liten utställning på det temat i kyrkan, i andra våningen invid orgelläktaren!