Keskiviikkona huhtikuun 24. päivänä perustettu Itä-Inkoon vesiosuuskunta - Östra Ingå vattenandelslag toimii uuden vesihuoltopalvelun päämiehenä jonka tavoitteena on antaa Degerbyn alueen kiinteistöille sekä talousvettä että viemärin.

Hankkeen talousarvio on jopa 4 miljoonan euron luokkaa, riippuen liittymisasteesta. Alue, jonka ajankohtainen suunnitelma kattaa, käsittää n. 450 kiinteistöä. Hankkeen alusta asti on SKT Suomi Oy ollut mukana suunnittelutyössä; yhtiö on erikoistunut vesi- ja viemäriprojekteihin ja sillä on viitisenkymmentä Degerbyn kaltaista toteutettua hanketta takanaan.

Tähän mennessä hankkeen takana on ollut asukkaista koostuva työryhmä sekä Inkoon kunta, joka alkuvuodesta teki merkittävän päätöksen osallistua hankkeen kustannuksiin huomattavalla osuudella. Hankkeen tekninen ratkaisu perustuu paineistettuun viemärijärjestelmään jossa jätevesi pumpataan runkoputkeen joka Störsvikin kautta vie sisällön Espoon puhdistamoon.

Ainakin Sandarna’ssa on pohjavesialue josta on tarjolla talousvettä niille talouksille jotka sitä tarvitsevat - samaan kaivuuseen viemärin ohessa on mahdollisuus laittaa talousveden lisäksi optinen kuitu. Degerbyn keskustassa on jo 1960-luvulta lähtien toiminut vesiosuuskunta joka jatkanee toimintaansa, ja keskustassa olevat kiinteistöt, jotka niin haluavat, voivat liittyä pelkästään viemäriverkostoon. Karjaan Puhelin Oy:n kanssa on myös käyty neuvotteluja edullisista kuituliittymistä.

Tällä hetkellä tavoitteena on vähintään 150 kiinteistön määrä jotta hankkeen toteutuminen alkaisi. Osuuskunnan liittymismaksuksi on vahvistettu 300 euroa. Tähän mennessä n. kahdeksankymmentä kiinteistöä on ilmaissut kiinnostuksensa liittyä osuuskuntaan. Itse kiinteistöliittymän kustannusarvio on, jos ja kun hanke toteutuu, 10 000 - 12 000 euroa. Siitä vähennetään vielä kunnan osuus, riippuen liittymätyypistä.

Vakinaiseen asumiseen tarkoitettujen kiinteistöjen kustannuksiin Inkoon kunta osallistuu 25 prosentin osuudella, kuitenkin korkeintaan 3 500 euroon asti. Vastaavaa kuntaosuutta ei muualla Suomessa ole koettu. Osuuskunnan tavoitteena on myös mahdollistaa liittymiskustannusten maksaminen osissa. Myös vapaa-ajan asuntojen omistajat voivat saada 7,5 prosenttia avustusta kunnalta. Kunta on tosin asettanut ehdoksi osallistumiselleen, että vähintään puolet liittyjistä kuuluvat vakinaiseen asujaistoon. Vasta perustettu osuuskunta on asettanut tavoitteekseen että hankkeen urakointityöt hoidetaan paikallisten urakoitsijoiden toimesta, luvassa on jopa 1,6 miljoonan euron edestä maansiirtotöitä. Tämän uskoisi kiinnostavan paikallisia yrittäjiä.  

Uuden osuuskunnan hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Tapio Kallio. Varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Leif Nystén. Peter Bergman toimii kunnan nimeämänä edustajana hallituksessa, ja varsinaisina jäseninä toimivat Lena Selén sekä Seppo Antikainen.

Kun osuuskunta on rekisteröity, mikä lienee tapahtunut kesäkuun alkuun mennessä, toiminta jatkuu jäsenhankinnan muodossa. Rakentamispäätös tehtäneen marras-joulukuussa. Se joka liittyy osuuskuntaan ennen rakentamispäätöksen tekemistä varmistaa itselleen edullisimman rakennuskustannuksen. Niihin kiinteistöihin jotka liittyvät myöhemmin sovelletaan korkeampaa liittymismaksua. 

Linkit:

Hankesuunnitelma: https://drive.google.com/file/d/0B-OOgLhBOmIVbVI1UWtkN3BYb3ZZckZIVG12U0pYS25aZmNr/view?usp=sharing

Inkoon kunnan päätös osallistua kustannuksiin:

https://drive.google.com/file/d/0B-OOgLhBOmIVNFpFaDhxbDZEZm1MWElaZ2F6Um0xeGRDdTNr/view?usp=sharing

Kartta: https://drive.google.com/file/d/0B-OOgLhBOmIVNU9FNElYS0lSZzNTZC01aHN0SllsT1lzOHlr/view?usp=sharing

Linkki ilmoittautumiseen: