Aktuellt i Degerby

Nu går medlemsvärvningen i Östra Ingås vattenandelslag upp i varv. Degerbyvatten4Inom oktober borde man ha tillräckligt många intresserade medlemmar som betalat den första anslutningsavgiften på 300 euro för att gå vidare med arbetet med att förse både det gamla vattenandelslagsområdet i kyrkbyn med avlopp och ett område på närmare 400 hushåll i glesbygden med vatten och avlopp – i den mån de behöver någondera.

Visste du att glesbygdens förordning om avloppsvatten träder i kraft redan den 31oktober i år? Om man har grundat ett vattenandelslag på området där du har din fastighet och om du har blivit dess medlem så behöver du inte ändra på dina avloppssystem i enlighet med lagen. Du kan vänta tills vattenandelslagets system byggs ut.

Inte nog med det: när Östra Ingås vattenandelslags styrelse samlades onsdagen den 12 juni informerade också Ingås nytillträdda tekniska direktör Aija Aunio   om att generalplanen för fastlandsområdet fortfarande

är under arbete.

  • Jag kan förstås inte garantera det men om andelslaget snabbt meddelar om att arbetet på att åstadkomma ett system för vatten och avlopp i glesbygden pågår kan det leda till fler byggrätter.

Ingå kommun har redan fattat beslut om att stöda projektet med en fjärdedel av kostnaderna för fast bosatta och en något mindre summa för fritidsbostäder.

I praktiken betyder det att  den som beställer både ett vatten- och avloppssystem betalar 9750 euro av 13000. Kommunalt stöd får man också om man enbart reserverar en anslutning. Kommunalt stöd ges också till de delägare i det gamla vattenandelslagets område i Degerby kyrkby om de bestämmer sig för att beställa en avloppsrening. För den summa fastighetsägarna själva står för görs en avbetalningsplan.

Karis Telefon har visat intresse för att ordna fiberanslutning till något rabatterat pris.

Det nya andelslaget har anställt Kati Lunden för att sköta medlemsvärvningen och informera om projektet med start redan i juni. På Degerbydagen den 3 augusti blir det information på plats.

 Bilden:

Ingå östra andelslags styrelse i diskussion med tekniska chefen Aija Aunio – fr.v Kati Lunden, Tapio Lahti, Leif Nysten, Aija Aunio och Peter Bergman.

 

 

musekort logo svenska

Museikortet gäller numera också i Degerby Igor-museet. Här kan du också köpa ett nytt museikort, förnya ditt gamla kort eller ge ett kort i gåva, till exempel till en nybakad student! Dessutom kan du göra en bussresa för en tia till andra museer.

I Degerby berättar vi om hur den sovjetiska Porkalabasen började rustas inför ett eventuellt kärnvapenkrig precis innan Chrustsjov kom på andra tankar och beslöt återlämna Porkala rejält i förtid. Det finns också flera andra utställningar att bekanta sig med.

Ett samarbete mellan museikortet och Expressbus gör det möjligt att under alla tre sommarmånaderna resa med Express-bussar på alla linjerna för bara 10€. Visa museikortet för chauffören när du köper biljetten! Svårare än så är det inte. Priset gäller för en riktning och vill man fortsätta direkt t.ex. från Tammerfors vidare till Jyväskylä gäller biljetten också där. Men gör man ett uppehåll på t.ex. 5 timmar så får man betala en tia till för fortsättningen.

Från Helsingfors kan man tre dagar i veckan åka till Vapriiki i Tammerfors. Det här är ett pilotprojket som pågår tisdagar, onsdagar och torsdagar under perioden 4.6.-11.8.

Expressbussarnas ruttnät finns via den här länken:

http://www.expressbus.fi/fi/aikataulut-ja-liput/

     

Onsdagen den 24 april 2019 grundades Östra Ingå vattenandelslag – Itä-Inkoon vesiosuuskunta för att föra vidare det projekt som avser att ge hela Degerbyregionen tillgång till både vatten och avlopp.

Projektets budget kan uppgå till 4 miljoner euro beroende på anslutningsgraden. Det område som den nuvarande planeringen omfattar innehåller 450 fastigheter. Med från början har varit SKT Suomi Oy som har specialiserat sig på vatten- och avloppsprojekt; bolaget har redan grundat ett 50-tal liknande vattenandelslag och gjort upp en rörläggnings- och kostnadsplan över Degerbyområdet.

Projektet har hittills förts vidare av en arbetsgrupp bestående av lokala invånare samt Ingå kommun, som i början av året fattade ett beslut om att bidra med upp till en fjärdedel av anläggningskostnaderna. Projektet går ut på att man med pumpar för ut avloppsvattnet till en gemensam ledning som via Störsvik för avloppsvattnet till reningsverket i Finno i Esbo.

För de hushåll som också vill ha vatten räknar man med tillgång till vatten åtminstone i Sandarna.

De hushåll som ansluter sig kan välja mellan att enbart ansluta sig till avloppssystemet eller också samtidigt ta vatten. I Degerby centrum verkar ett äldre vattenandelslag som fortsätter sin verksamhet. Där kan de fastigheter som fortfarande saknar avloppsrening ansluta sig till det nya vattenandelslaget.

Underhandlingar med Karis Telefon ger också möjlighet till ekonomiskt förmånlig anslutning till fibernätet.

Nu gäller det att få ihop minst 150 fastigheter vars ägare meddelar att de är intresserade av att delta. I så fall debiteras en anslutningsavgift på 300 €. Tillsvidare har man ett 80-tal som anmält intresse. Själva anslutningen, när och om den blir av, torde gå på ungefär 10 000 - 12 000 euro.

För fastigheter i den fasta bosättningen står Ingå kommun för 25 procent av kostnaderna, dock högst 3 500 euro – en finansieringsform som knappast torde ha sin motsvarighet på annat håll i Finland. De kostnader som fastighetsägarna ska stå för kan också finansieras med avbetalningar. Också fritidsfastigheterna kan räkna med ett kommunalt bidrag, de får 7,5 % av kostnaderna i återbäring av kommunen. Som villkor för kommunens finansiering har ställts att fritidsfastigheterna inte får utgöra över hälften av anslutningarnas totala antal. Det nygrundade andelslaget räknar med att det kommer att behövas arbeten med jordbearbetning m.m. för åtminstone 1,6 miljoner euro – vilket förhoppningsvis intresserar de lokala företagarna. 

Till styrelsen för det nya vattenandelslaget har valts Tapio Kallio som ordförande, Leif Nystén som vice ordförande och sekreterare, Peter Bergman som kommunens representant, Lena Selén och Seppo Antikainen som medlemmar.

Då andelslaget har blivit registrerat, vilket torde ske i början av juni, fortsätter medlemsrekryteringen fram till byggbeslutet som fattas troligen i november-december detta år. Genom att ansluta sig till det nya andelslaget i början av projektet säkrar man ett förmånligare anslutningspris än som kommer att tillämpas på de fastigheter som ansluter sig senare. 

Länkar till information och karta:

Det nya vattenandelslagets anläggningsplan på finska - Hankesuunnitelma: https://drive.google.com/file/d/0B-OOgLhBOmIVbVI1UWtkN3BYb3ZZckZIVG12U0pYS25aZmNr/view?usp=sharing

Ingå kommuns beslut att delta i anläggningskostnaderna: https://drive.google.com/file/d/0B-OOgLhBOmIVNFpFaDhxbDZEZm1MWElaZ2F6Um0xeGRDdTNr/view?usp=sharing

Karta över anläggningsområdet: https://drive.google.com/file/d/0B-OOgLhBOmIVNU9FNElYS0lSZzNTZC01aHN0SllsT1lzOHlr/view?usp=sharing

Länk till anmälan:

Missa inte möjligheten att få vatten, avlopp och fiber för hela Degerby. Tisdag 24.4. kl. 19 grundas ett andelslag som ska ge oss alla möjligheten till så goda villkor som möjligt. Möt upp! Mera information under På kommande-rubriken.

Lediga plaser för rodd- och motorbåtar att hyra i Torbacka, Degerby. Kontakta Kallerfjärdin laiturikerhos kassör Antti Haukkamaa telefon 050 5357683 eller epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.