Aktuellt i Degerby

Kungörelse i VN 3.2.: Myndigheter och fastighetsägare inom Degerby detaljplaneområde tillfrågas om vattenförsörjningsområde

kungörelsefebruari1

Gott nytt år!

Östra Ingå vattenandelslag har tillsammans med Ingå kommun fortsatt planeringen av vattentjänstnätet i
centrala Degerby. Vi har redan fått in ett stort antal ansökningar om att vara med, men det finns fortfarande tid att
komma med . Nu är det den sista möjligheten att ansluta sig till det gemensamma avloppssystemet för ett överkomligt pris .
Uträkningen nedan förklarar saken närmare .

Kostnad för fastighetsägare då Östra Ingå vattenandelslag
fungerar som byggherre:

Anslutningsavgift 7.125 € (ingen moms)

Tomtarbete från pumpstation till bostadshus 1.000 - 4.000 € (uppskattning)

Totalt: 8.000 - 12.000 € (uppskattning)

Kostnad för fastighetsägare då Ingå kommun fungerar som byggherre:

Anslutningsavgift 6.500 € + moms 1560 €, preliminärt pris

Pumpstation för avlopp ca 4.000 € (uppskattning)

Tomtarbeten till pumpstation 1.000 - 3.000 € (uppskattning)

Tomtarbeten från pumpstation till bostadshus 1.000 - 4.000 € (uppskattning)

Totalt
14.000 - 19.000 € (uppskattning)

 

Du kan beställa medelande om anslutning till Östra Ingå vattenandelslag via denna länk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjJ93IOCpgBK_Pd2PE8in6aGpxY_PQzDxVrdvWGdW9rSRCcQ/viewform


Med vänlig hälsning
Tapio Kallio
Ordförande

Ingå kommunskulturpris går i år till Lena Selén för det arbete för Igormuseet hon inspirerat Degerbyborna till . Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wikström och Regina Ekblom överäckte priset - och Lena underströk att utan Degerbybornas och också många andra Porkalabors samlade insatser hade Igormuseet aldrig kommit till. I år fyller museet 25 år.

kulturpris

Vilma Bergström Saga Jaatinen Vera Holmström Milla Westerholm

Flera fina käpphästar tillverkades i kursen som 4H och byarådet i Degerby ordnade i september med Jessica Holmström som ledare. Här visar Vilma, Saga och Clara upp sina hästar.

solrosor i Degerby

Nu blommar solrosorna vid väg 52 i Degerby för fullt! Det är fritt att plocka för alla, men ta med en vass kniv, stjälkarna är grova! Byarådets Bentt-Olof Wikström skötte sådden med kommunens frön. Solrosorna är också en påminnelse om Ukraina.