Den sovjetiska bunkern invid stamväg 51 får många nyfikna att stanna. Bunkern, som är av typen ZIF-25, är en kanonbunker avsedd för en 100 mm kanon.

De sovjetiska befästningarna i Porkala är unika för hela landet, motsvarande finns bara i det forna östblocket, där de aldrig sprängdes.

Den här bunkern grävdes fram, restaurerades delvis och öppnades för allmänheten år 1998. Den är försedd med en liten balkong och belysning så man kan gå in och se konstruktionerna. På platsen finns också en infotavla om Halvdelsområdet under Parentesen. Här bodde över 2000 personer.

Bunkern finns på adressen: Ingå Kustvägen 551, 10160 Degerby 

grevasbunker Kerstins bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kerstin Karbberg