Ingå nämns första gången i de historiska urkunderna den 6 december 1335. Då sålde Gert Skytte alla sina gods i Kyrkslätt, Pojo och Ingå socknar till Padis kloster i Estland. Den dagen räknas som Ingås födelsedag trots att Ingå hade bebyggelse redan under stenåldern och invandringen av svenska nybyggare tog fart på 1200-talet eller ungefär samtidigt som bygget på gråstenskyrkan inleddes.

Sockenmagasinet i Ingå grundades 1750, sockenstugan byggdes 1845 och den första skolan grundades i Fagervik 1855.

Förordningen om kommunal självstyrelse kom 1865, och ett par år senare hade den östra delen av kommunen eller Degerby bildat en självständig kommun. År 1911 valde Ingå sina första kommunfullmäktige.

Sedan Porkala utarrenderats återanslöts Degerby till Ingå från och med den 1 januari 1946 och det beslutet har inte ändrats. Degerbyborna blev Ingåbor men byaidentiteten i Degerby är fortfarande stark.

Invånartalet i Ingå är 5 340 år 2022. Ingå är en tvåspråkig kommun med 54,3% svenskspråkiga och 42% finskspråkiga invånare. Ungefär hälften av invånarna bor i Ingå centrum, övriga större bycentra är Degerby, Täkter, Solberg, Fagervik, Svartå och Barösund.

Landarealen är 348 km2, havsarealen är 492 km2 och insjöarealen är 9 km2.

www.inga.fi