Kopparnäs gård var fram till hösten 1944 den enda herrgården i Degerby. Härifrån levererades fisk och grönsaker, bland annat sparris, till konsumenterna i Helsingfors. Här fanns också en stor fruktträdgård. Den vackra huvudbyggnaden hade i början av 1900-talet transporterats till Kopparnäs från Helsingfors av dåvarande ägaren Fritz Schröder.

 

När Sovjet arrenderade Porkala började man med att avlägsna alla byggnader och sedan användes Kopparnäs som artilleriområde och målområde. Man sköt både ut mot havet och in mot land. Berndt Grönblom ägde gården 1944 och hans son Sten Grönblom sålde den efter arrendetiden till Imatran Voima.

På 1970-talet smiddes långt gångna planer på att använda Kopparnas som placeringsort för sex kärnkraftsreaktorer på inte mindre än 6 000 MW – vilket hade varit den största kärnkraftsanhopningen i hela världen. Det här var just vid den tid då en kärnkraftsdebatt hade blivit aktuell också i Finland.

 

När byggnads- och dispositionsplanen för Kopparnäs var framlagd till påseende på kommunalkanslierna i Ingå och Sjundeå bildades aktionsgrupper i båda kommunerna och också i Kyrkslätt. Erik Krogell från Sjundeå, Raymond Ekholm från Degerby och Gustaf Sundman från Ingå skärgård var förgrundsfigurer inom motståndsrörelsen. De ingåbor som som ville anmärka mot förslaget till byggnadsplan fick juridisk handledning. Det ledde till att 117 anmärkningar lämnades in i Ingå. Protestlistorna undertecknades av 1 744 personer och dessutom ordnades flera välbesökta informations- och protestmöten. Via Stiftelsen Miljöcentrum i Sverige involverades aktionsgrupperna i ett internationellt nätverk av kärnkraftsmotståndare.

 

Den 23 maj 1975 röstade kommunfullmäktige i Ingå efter en livlig debatt om förslaget till byggnadsplan. Det förföll med en rösts övervikt, 10 mot 9. Kommunernas planeringsmonopol som 1966 införts även i landskommuner hade bestått provet. Den gången.

 

Därefter användes Kopparnäs som ett utbildnings- och forskningscenter med tonvikt vid sol-, vind- och vide-energi.

Föreningen Nylands friluftsområden köpte Kopparnäs år 2003 i hård konkurrens med utländska spekulanter som ville använda de över 50 byggrätterna för lyxbostäder. Kopparnäs blev ett friluftsområde med fritt tillträde till skogsvandring, fågelskådning, simning, svamp- och bärplockning.

 

Läs mer om Kopparnäs friluftsområde här.

 

 

Källor: Bengt Lind, född på Kopparnäs gård

Henrik Ekbergs uppsats i Ingå 675 år.