Sedan 2003 är Kopparnäs ett friluftsområde som omfattar över 450 ha på fastlandet, 67 ha på öar och vattenområden på 195 ha.

 

I öster finns ytterligare Störsvik friluftsområde. Ägare är föreningen Nylands friluftsområden vilket i praktiken innebär att invånarna i de nyländska kommunerna är ägare till området, med den rätt och det ansvar det här medför.

I vikbottnen finns Långvassofjärdens fågelskyddsområde vars östra del förvaltas av Forststyrelsen.

 

Kopparnäs utgör ett fantastiskt område för friluftsfolket med fri tillgång till både bär och svamp. I maj-juni häckar den sällsynta, skyddade trädlärkan på bergsområdena och det är därför viktigt att hålla hundarna kopplade.

 

Utsiktsplatsen på Rävberget högt över havet är uppskattad och ger en god förklaring till Porkalas strategiska läge. Till Bergudden med sina internationellt uppskattade bergsformationer är vägen jämn och väl lämpad också för röreslehindrade.

 

I Kopparnäs finns ett fågeltorn. OBS!  Kopparnäs gästgiveri stängdes i slutet av 2017.

 

Sjökortsserie B 630
Grundkartans kartblad nr 2032 04 ja 05

Tillsyn och skötsel: Kari Sontag tel. 050 3535 699

 

Klicka här för att läsa mer på friluftsföreningens hemsida.

Läs mer om Kopparnäs historia här.

Till Kopparnäs-Störsvik-områdets Facebook-sida.                               kopparnäs5