Degerby skola

Degerby skola är en trivsam svenskspråkig skola. Den röda skolbyggnaden byggdes år 1961. I takt med att elevantalet stadigt har ökat har skolan byggts ut i två omgångar. År 1993 fick skolan sin gymnastik- och festsal och ca tio år senare byggdes en ny flygel med fyra klassrum och personalutrymmen. De gamla radhusbostäderna har byggts om och inhyser idag daghemsverksamhet på såväl svenska som finska. Degerby filialbibliotek fungerar i skolans utrymme.

Tillsammans med eftisverksamheten bildar skolan ett heltäckande och funktionellt daghems- och skolcentrum! 

Idag undervisar skolan åk 0-6, där varje undervisningsgrupp har sin egen lärare. Dessutom finns en ambulerande språklärare i finska och en speciallärare.

www.inga.fi

 

Eftis i Degerby

Antal barn: Totalt 22 barn: 13 förskolebarn, 6 ettor och 3 tvåor.
Antal anställda:  3
Avgifter:
1-6 dagar/månad: 30 €
7-15 dagar/månad: 60 €
16 dagar eller mer/månad: 80 €

Kontaktuppgifter: Pia Halme, tfn 09-5863158

www.inga.fi

eftis.fi/start/eftisifokus/degerbyeftis