På den här sidan kan du läsa mer om olika skeden i Degerbys historia. Degerby var till en början en del av Ingå socken, blev sedan en självständig kommun och p.g.a. Porkala Parentesen blev Degerby anslutet till Ingå kommun. Aktiva bybor, en dedikerad kyrkoherde, planering av kärnkraftsbygge och rysk ockupation har genom åren präglat byn. Läs mer genom att klicka på rubrikerna till vänster!