Degerby kyrka ritades av Bertel Liljequist. Kyrkan stod klar 1932 och står på exakt samma ställe som Degerbys första träkyrka från 1700-talet. Altartavlan är från gamla kyrkan.

Under Porkala Parentesen användes kyrkan som festlokal och biograf. Renoveringskostnaderna efter Parentesen blev 10 miljoner mark. Generösa bidrag bl.a. av privatpersoner räddade Degerby kyrka. Läs mer om kyrkans historia!

Andra söndagen i varje månad håller Ingå församling gudstjänst i Degerby kyrka. Kyrkkaffe serveras på byakontoret Rosenberg efter gudstjänsterna. Dock inte annandag påsk eller kring julhelgen. Sedan 2012 samlas en gudstjänstgrupp i Degerby före gudstjänsten och drar upp riktlinjer för de praktiska frågorna, diskuterar söndagens texter och gör förslag till innovationer. Mötena hålls på byakontoret Rosenberg, i regel kl. 18.15 -19.15 onsdag eller torsdag före gudstjänsten. Alla Degerbybor är välkomna!

Kyrkan är öppen på sommaren, vardagar kl. 10-16 och andra tider på beställning.