Hänt i Degerby

Öppna byars dag i Degerby fick mycket beröm av Tatiana Pöntinen som bidragit med en berättelse om sina föräldrars liv i Porkalabasen och efter den. Det var första gången vi gjorde en utställning i digital form - men det ska bli många fler småningom. Tatiana berömde också Polina och Sergei som underhöll med ryska tongångar och så gladde hon sig åt de afghanska flyktingarnas popupcafé som bjöd på många läckerheter.

Vi återger Tatianas brev i sin helhet på finska här nedan och gläder oss åt att vi kunde göra henne en så stor glädje!

ppna2

ppna1b


ppna3

Så här skrev Tatiana:

"Eilen oli nautinnollinen päivä meille.

Sydämelliset kiitokset upeasti järjestetystä tilaisuudesta teidän museossa!

Kiitos informatiivisesta opastuksesta  Lenan ja Berndtin johdolla!

Kiitokset   venäläisille muusikoille vanhempieni nuoruuden nostalgisesta  venäläisestä musiikista!

Kiitoksia herkullisesta eksotisestä tarjoilusta afganistanilaisille taitaville  kokeille!

Oli liikkuttavaa tutustua Rakkautta yli rajojen - digitaaliseen  näyttelyyn!

Erilliset  suurkiitokset sen digitaalisuunnittelijalle ja toteuttajalle!!!

Vaikuttava tulos!

 Sydämelliset kiitokset  kaikille museon tekijoille kaikesta tehdystä  kovasta työstä, jotta uusi museokausi olisi menestyksekäs ja mielenkiintoinen  kaikille museon vieraille.

Teidän museolla on äärimmäisen tärkeä rooli  nuoremman sukupolven ja miksei vanhempienkin  nykyrivikansalaisten valistuksessa ja suvaitsevaisuuden kasvatuksessa historian tapahtumien ymmärryksen suhteen!

 Olen vahvasti vakuuttunut siitä, jopa omien  nuorempien seuralaistemme perusteella.

Ollaan  yhteydessä!

Oikein hyvää kesän jatkoa museon ja perheen asioiden parissa!

Tatiana ja Kalevi Pöntinen

Sabina-tytär, Viljo-poika."

Det städades på många håll i Degerby lördagen den 4 maj. Också i Degerby var ett tiotal flitiga städare i farten och lyckades få ihop en präktig hög med skräp som kommunen sedan transporterade bort. Arrangörer var Ingå Egnahemsförening i gott samarbete med Ingå församling oroskch Ingå kommun. Bland sponsorerna fanns Degerby Deli.

Degerby byaråd återvalde vid sitt årsmöte styrelsen och godkände en verksamhetsplan som omfattar en treårig satsning på att överföra de gamla utställningarna till digital form. Vårens nya utställningar presenteras den 6 maj kl. 10. På Öppna byars dag den 8 juni är temat ryskt med en musikworkshop för alla åldrar med Polina och Sergei som ledare. Årets Degerbydag satar på folkdräkter och en loppisgata. Hösten 2019 ordnas program för skolelever med evakuering som tema.

Caj Degerholm forsätter som byarådets ordförande, i styrelsen sitter Karl-Göran Karlsson, Tanja Ljungqvist, Leif Nystén, Tom Räihä, Bengt-Olof Wikström och Lena Selén, den sistnämnda som sekreterare.

Byarådets verksamhetsberättelse för 2018  finns under rubriken Byarådet på hemsidan.

Till Degerbyposten kom Sirkka Ramstedt 1962 på ett tre veckors vikariat. Här stannade hon i trettio år och blev en stöttepelare i byn för alla som behövde uppgiftr om allt från busstidtabeller till postärenden. Nu har hon gett bakgrundsmaterialet till den utställning om posten i Degerby som öppnades den 1 decmber i byakontoret Rosenberg. Utställningen kompletteras med minnen från postbussen som i många år var ett viktigt transportmedel också i Västnyland, i synnerhet på avsnittet Barösund-Ekenäs där det ibland hände att passagerarna var så många att de fick stå i gången. Postbussen passerade också Degerby efter det att Porkala återlämnats och i Degerby bjöds både chaufför och postbiträde på den tidiga morgonturen på kaffe medan bussen gick på tomgång utanför och passagerarna väntade i bussen. Utställningen är öppen lördagar i december 2018 och också 2019 då vi har lördagsöppet igen från och med den 1 mars.

Dbr HÄNT 855

Sirkka presenterade sina minnen från Degerbyposten i samband med öppningen.