Hänt i Degerby

Degerby har mer än de flesta att erbjuda turisterna:

- Ett klart historiskt huvudtema, nämligen Porkala parentesen
- Kopparnäs enorma friluftsområde
- Ett perfekt läge invid väg 51
- En fantastisk byamiljö med en hel del service att erbjuda

Det här slog man fast vid den livliga diskussion som Lomalaiduns byaprojekt ordnade den 22 oktober med Simo och Soila Palviainen från Entra – centret för utveckling av byaturism som gästande konsulter.

Ett tiotal företagare och bybor hade mött upp för att tämligen samfällt konstatera att Degerby verkligen har trumf på hand när det gäller att ytterligare utveckla turismen.

Läs mer...

Söndagen den 19.10 fick vi besök av en rysk turistgrupp. Med i gruppen fanns en kvinna som besökt oss flera gånger förut: Marina Kalinina som föddes i Getberg under Parentesen.  En ny bekantskap för oss blev Jelena Voronina, som föddes 1951 i Leningrad medan hennes föräldrar var bosatta i Porkala. Hennes far Valentin Varlamov verkade som läkare vid virus- och infektionssjukhuset på Sjundeå station och familjen bodde i ett stort hus tillsammans med flera andra familjer inte så väldigt nära järnvägen. Familjen bodde i Porkala till 1955. Jelena har minnen av Sjundeå, men har svårt att precisera exakt var hon bodde.

Läs mer...

Det var nästan fullt på byakontoret Rosenberg på onsdagkvällen den 15.10 då många bybor hade samlats för att se premiärvisningen av Ingmar Hagmans film om händelserna som ledde till arrenderingen av Porkala, minnen från evakueringen och återkomsten samt familjen Borzovs besök i Degerby. Av de många f.d. sovjetmedborgarna som bott i Porkala under arrendetiden och besökt oss fr.o.m. 1997 då museet öppnade är Vladimir Borzov den enda som tillsammans med sin familj bott i Degerby. De flesta har bott i olika delar av Kyrkslätt, bl.a. Masaby, Getberg och Obbnäs.

Läs mer...

Söndagen den 12 oktober ordnades både svensk och finsk gudstjänst i Degerby kyrka och efter båda gudstjänsterna serverades kyrkkaffe på byakontoret Rosenberg. På bilden är det deltagarna i det finska kyrkkaffet som diskuterar bland mycket annat dagens texter. Fr.v. Lasse och Jaana Pirinen och Jari och Inger Fabritius och nattvardsassistenten Terese Norrvik. Församlingspastor Tom Hellsten är skymd på bilden.