Hänt i Degerby

Söndagen den 12 oktober ordnades både svensk och finsk gudstjänst i Degerby kyrka och efter båda gudstjänsterna serverades kyrkkaffe på byakontoret Rosenberg. På bilden är det deltagarna i det finska kyrkkaffet som diskuterar bland mycket annat dagens texter. Fr.v. Lasse och Jaana Pirinen och Jari och Inger Fabritius och nattvardsassistenten Terese Norrvik. Församlingspastor Tom Hellsten är skymd på bilden.

Den 7 oktober fick Igor-museet besök av klasserna 5 och 6 från Merituulen koulu i Ingå. Tidigare på hösten besökte Degerby skolas elever museet, vilket betyder att vi nu haft över 150 elever på besök. Barnen fick höra om evakueringen som utfördes på hösten för 70 år sedan, om hur området såg ut när det återlämnades till Finland och om hur ett barn hade upplevt tiden. Dessutom fick de ta del av utställningen om krigsbarn. Under våren gjordes flera skolbesök, då två representanter från byarådet åkte i väg till skolor för att berätta mera om Porkalaområdets historia. Vi besökte Degerby skola, Källhagens skola och Virkby gymnasium.

Läs mer...

Inom ramen för byarådets aktuella projekt Interaktiva Degerby som startade 1 mars har vi nu ordnat tre byaträffar dit vi har bjudit in alla invånarna längs någon utvald väg i Degerby. Vi började med Kopparnäs-området och bjöd in Stävövägens invånare på våren. Under sommaren var det dags för Kocksbyvägen och söndagen den 5.10 fick vi besök av invånare längs Kärrbyvägen. Alla byaträffar har varit välbesökta och lyckade.

Läs mer...

Den traditionella matmarknaden ordnades för femte gången 27-28.9 på Mangs gård i Solberg. Temat för i år var country, närmat och närhistoria - under matmarknaden hade det gått exakt 70 år sedan de sista dagarna av evakueringen av Porkalaområdet.

Läs mer...