gudstjänst

Årets friluftsgudstjänst på Gutsåker den 4 augusti fick överraskningsbesök när ett 30-tal konfirmander från Hangö tågade in och sällade sig till de drygt 30 som redan samlats. Terese Norrvik predikade och för musiken svarade Anders Storbacka och Per-Olof Korander.