Den vackra kyrkan i Degerby är en stenkyrka från 1932. Den är byggd på exakt samma ställe som den första kyrkan i Degerby. I kyrkan finns en altartavla från 1700-talet.

Under Porkala Parentesen användes kyrkan som festlokal och biograf. Renoveringskostnaderna efter Parentesen blev 10 miljoner mark. Generösa bidrag bl.a. av privatpersoner räddade Degerby kyrka.

Kyrkan är öppen på sommaren, vardagar kl. 10-16 och andra tider på beställning.

OBS! Vid orgelläktaren finns ett litet museum som berättar om Arvid Wigge, Degerbys första, enda osh sista kyrkoherde som såg till att den nuvarande kyrkan byggdes och blev klar 1933 - för 90 år sedan.

Läs mer om kyrkornas historia här.