Utvecklingen till en självständig kommun kom igång när sockenmagasinet på Kyrkbacken i Ingå blev för trångt. 1849 föreslog Degerbyborna att de skulle uppföra sig ett spannmålsmagasin i den s.k. Västerkrokbybacken på Ollas mark. Det var ett förslag som ingen ens hade vågat tänka hundra år tidigare, men det genomdrevs!

När den nya kommunalförvaltningen i vårt land föddes 1867 såg Degerbyborna till att de fick bilda en egen kommun. 24 byar från och med Flyt, Västersolberg och Rådkila österut avskildes till Degerby kommun.

Possessionaten Gustaf Adolf Lindroth i Kocksby blev ordförande för kommunalnämnden. I kommunalstämman blev orgelnisten Otto August Svanberg den första ordföranden. Namnen Lindroth och Nysten skulle sedan förekomma ofta på framskjutna poster i kommunen. Den sista ordföranden för kommunalnämnden blev Gustaf Adolfs sonson Thure Lindroth.

Mottot för kommunalförvaltningen var klart: Ingen utgift skulle få göras om den bara kunde uppskjutas, men om någon åtgärd kunde leda till minskade kostnader för kommunen fick den absolut inte försummas... Med ett så här ekonomiskt tänkesätt blev Degerby en välskött liten kommun, med så småningom sammanlagt sju skolhus, en kommunalstuga, bibliotek, barnmorska, hälsosyster och brandchef. Den första skolan öppnades 1874 i kyrkbyn.

Byråkratin var människonära. Det sägs att det hände att taxeringsnämndens ordförande ur egen ficka betalade skatterna för dem som inte klarade av det själva.


I kyrkbyn fanns förutom kyrkan också kommunalkansliet - Rosenberg där byakontoret i dag finns. I Degerby kyrkby fanns dessutom ett postkontor från och med 1891. Det andra centret var Solberg. Dit hade alla ärende för där fanns järnvägsstationen, dit levererades mjölken om morgnarna och därifrån avhämtades posten, som sedan fördes ut av lantbrevbärare till Degerby, Strand, Kopparnäs och Degerö. Om järnvägssamhället Solberg har det sagts att det tedde sig som en köping, upplyst och välkomnande.

 

Efter fortsättningskriget blev Degerby en del av den sovjetiska militärbasen i Porkala. Degerby kommun upphörde att existera från och med den 1 januari 1946 och återuppstod inte efter arrendetiden, trots ett par försök.