Har du hört?

Hopbyggda hus efter parentesen

Per-Olof Jansson berättar:

Vårt hus i Pickala på Sandbacka vid vägen mot Marsudden fanns kvar 1956. Huset och stallet och bastun var alla hopbyggda. Men vi kunde inte bo i huset på ett bra tag eftersom skorstenen måste rivas – huset hade varit delat i flera lägenheter och på vinden hade de murat nya spisar som tyngt ned golvet så att rökrören rubbats. Till Sandbacka hade ryssarna också flyttat ett finskt hus. Min pappa Edvard Jansson var traktorförare på Pickala.

Berätta mera...

?
Vad är Maijala?
!
Marjatta Liesjärvi var på semester en vecka sommaren 1960 i Degerby. - Vi hyrde ett hus vid havet, som var i dåligt skick, berättar hon. Hyresvärden b...

Senaste från bloggen

Dags för snabbt beslut i vattenförsörjningen

 

 

Byarådets ordförande Kim Rajalin är numera Degerbybo och vill verka för en förmånlig vattenförsörjning i kyrkbyn. Hans morfar, Ossi Ramstedt, tog initiativet till den vattenförsörjning som fungerat i över 70 år men nu behöver uppdatering.

”Att minnas är en handling av kärlek”

Skriver Gustaf Widén i sin kolumn i årets sista nummer av SFV-magasinet. I den satsen ryms hela idén med ett museum som Degerby Igor.

Därmed inte sagt att Porkala Parentesen kan betraktas som någon kärlekshandling. Arrenderingen av södra Finlands bördigaste område till Sovjet som en tungt beväpnad marinbas var till stor sorg för alla dem som tvingades lämna  sina hem för en oviss framtid som flyktingar i eget land.

Men den tidigarelagda återkomsten gav sedan prov på kärlekshandlingar som vi idag kan se på perfekt välskötta åkrar, skogar och gårdar.

Alla dessa  minnen av kampen med taggtråd och hållhakar och ormar i åkrarna, av tragiska återseenden med slutslitna, stinkande  byggnader, eller ruinerna av de byggnader som en gång fanns, - de rymmer ingen kärlek direkt.

Men nog en beslutsamhet och styrka som gav resultat. Porkalaborna fick mycket beröm för de snabbt iståndsatta åkrarna, för återuppbyggnaden där särskilt Degerbyborna utmärkte sig för ett  intensivt samarbete. Som fortsatte också när det viktigaste var gjort.

Redan på 1950-talet samlades invånarna i Degerby kyrkby till ett samarbete också kring vattenförsörjningen. Köpmannen Ossi Ramstedt fick igång det vattenandelslag som tack vare gott stöd av byborna och två utmärkta brunnar fortfarande fungerar och länge varit en föregångare i sitt slag.

Vattenandelslagets existens och bybornas stöd oh talkoinsatser har varit en kärlekshandling väl värd att uppskatta.

Men det som gällt sedan snart 70 år behöver inte passa dagens krav.

Redan i många år har man både på NTM-centralen och inom kommunen varit medveten om att samtliga fastigheter på ett detaljplaneområde bör vara anslutna till ett vatten- och avloppssystem som fyller moderna krav.

Av någon anledning har ingendera parten velat ta i frågan på allvar förrän nu. Den illa gjorda detaljplanen för Degerby kyrkby har legat orörd sedan 2008. Nya bygglov skulle förutsätta en förnyad detaljplan och ett modernt vatten- och avloppssystem.

Degerby är i intensivt behov av en inflyttning, det visar elevunderlaget i skolan.

Intresset för nya tomter i kyrkbyn finns, det får vi som jobbar på  Igormuseet ofta höra av besökare som genast förälskar sig i den genuina byaidyllen.

Men ännu har alltför få Degerbybor visat intresse för Östra Ingå vattenandelslags erbjudande om en anslutning.

  • Det har ju fungerat, är det vanligaste svaret.

Men det som hittills fungerat fyller inte dagens krav.

Valet i dag står mellan en lösning som Östra Ingå vattenandelslag just nu kan erbjuda, med kraftigt ekonomiskt stöd av kommunen, - eller att låta kommunen ta över.

Det senare alternativet kommer att bli betydligt dyrare för fastighetsägarna.

  • Jag vet inte om alla förstått hur billigt Östra Nylands vattenandelslags pris är, säger kommuningenjör Piia Nordström i ett reportage i tidningen Västra Nyland den 30.12.2022.

Dags alltså att tänka efter.

Lena Selén

Aktuellt i Degerby

Fastighetsägarna i Degerby kyrkoby

Gott nytt år!

Östra Ingå vattenandelslag har tillsammans med Ingå kommun fortsatt planeringen av vattentjänstnätet i
centrala Degerby. Vi har redan fått in ett stort antal ansökningar om att vara med, men det finns fortfarande tid att
komma med . Nu är det den sista möjligheten att ansluta sig till det gemensamma avloppssystemet för ett överkomligt pris .
Uträkningen nedan förklarar saken närmare .

Kostnad för fastighetsägare då Östra Ingå vattenandelslag
fungerar som byggherre:

Anslutningsavgift 7.125 € (ingen moms)

Tomtarbete från pumpstation till bostadshus 1.000 - 4.000 € (uppskattning)

Totalt: 8.000 - 12.000 € (uppskattning)

Kostnad för fastighetsägare då Ingå kommun fungerar som byggherre:

Anslutningsavgift 6.500 € + moms 1560 €, preliminärt pris

Pumpstation för avlopp ca 4.000 € (uppskattning)

Tomtarbeten till pumpstation 1.000 - 3.000 € (uppskattning)

Tomtarbeten från pumpstation till bostadshus 1.000 - 4.000 € (uppskattning)

Totalt
14.000 - 19.000 € (uppskattning)

 

Du kan beställa medelande om anslutning till Östra Ingå vattenandelslag via denna länk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjJ93IOCpgBK_Pd2PE8in6aGpxY_PQzDxVrdvWGdW9rSRCcQ/viewform


Med vänlig hälsning
Tapio Kallio
Ordförande