Har du hört?

Den fina flygeln

Sven-Erik Böckelman berättar om evakueringen i Degerby:

- Jag var 15 år och hade fått tillstånd att köra lastbil eftersom det var ont om chaufförer. Jag hörde till Grankulla skyddskårs soldatgossar och vår uppgift var att evakuera i Degerby. Vi var ute på fältet på dagen och varje kväll åkte vi tillbaka till Grankulla. Bilen lastades alltid full med saker, det skulle gå i en sjudundrande fart. Vi kom till Degerby när solen gick upp och for hem på kvällen.

Läs mer...

Berätta mera...

?
Vad är Maijala?
!
Marjatta Liesjärvi var på semester en vecka sommaren 1960 i Degerby. - Vi hyrde ett hus vid havet, som var i dåligt skick, berättar hon. Hyresvärden b...

Senaste från bloggen

Kyrkan och korset

Med anledning av att Degerby kyrka den 18 oktober fick sitt förgyllda kors på plats publicerar vi här Dbr HÄNT 844en kolumn från Svenska pensionärsförbundets tidning God Tid septembernummer.

 

Möte med guldkänning

”Jag tröttnar aldrig på att häpna över hur intressant ett vanligt människoliv är!”

Skriver Svetlana Aleksijevitj i Tiden second hand och har så rätt så satsen borde vara präntad i versaler inför varje redaktionsöverläggning, där det mesta brukar handla om jakten på något ovanligt, enastående och framför allt intresseväckande.

Vanliga människor finns ju inte. Vi är alla ovanliga och enastående på vårt eget speciella vis.

Det gäller bara att ställa de rätta frågorna.

Fast någon enstaka gång behövs inte ens det.

Som en kulen vårdag på en grusgång invid Degerby kyrka.

Läs mer...

Aktuellt i Degerby

Nytt vattenandelslag i Degerby

Onsdagen den 24 april 2019 grundades Östra Ingå vattenandelslag – Itä-Inkoon vesiosuuskunta för att föra vidare det projekt som avser att ge hela Degerbyregionen tillgång till både vatten och avlopp.

Projektets budget kan uppgå till 4 miljoner euro beroende på anslutningsgraden. Det område som den nuvarande planeringen omfattar innehåller 450 fastigheter. Med från början har varit SKT Suomi Oy som har specialiserat sig på vatten- och avloppsprojekt; bolaget har redan grundat ett 50-tal liknande vattenandelslag och gjort upp en rörläggnings- och kostnadsplan över Degerbyområdet.

Projektet har hittills förts vidare av en arbetsgrupp bestående av lokala invånare samt Ingå kommun, som i början av året fattade ett beslut om att bidra med upp till en fjärdedel av anläggningskostnaderna. Projektet går ut på att man med pumpar för ut avloppsvattnet till en gemensam ledning som via Störsvik för avloppsvattnet till reningsverket i Finno i Esbo.

För de hushåll som också vill ha vatten räknar man med tillgång till vatten åtminstone i Sandarna.

De hushåll som ansluter sig kan välja mellan att enbart ansluta sig till avloppssystemet eller också samtidigt ta vatten. I Degerby centrum verkar ett äldre vattenandelslag som fortsätter sin verksamhet. Där kan de fastigheter som fortfarande saknar avloppsrening ansluta sig till det nya vattenandelslaget.

Underhandlingar med Karis Telefon ger också möjlighet till ekonomiskt förmånlig anslutning till fibernätet.

Nu gäller det att få ihop minst 150 fastigheter vars ägare meddelar att de är intresserade av att delta. I så fall debiteras en anslutningsavgift på 300 €. Tillsvidare har man ett 80-tal som anmält intresse. Själva anslutningen, när och om den blir av, torde gå på ungefär 10 000 - 12 000 euro.

För fastigheter i den fasta bosättningen står Ingå kommun för 25 procent av kostnaderna, dock högst 3 500 euro – en finansieringsform som knappast torde ha sin motsvarighet på annat håll i Finland. De kostnader som fastighetsägarna ska stå för kan också finansieras med avbetalningar. Också fritidsfastigheterna kan räkna med ett kommunalt bidrag, de får 7,5 % av kostnaderna i återbäring av kommunen. Som villkor för kommunens finansiering har ställts att fritidsfastigheterna inte får utgöra över hälften av anslutningarnas totala antal. Det nygrundade andelslaget räknar med att det kommer att behövas arbeten med jordbearbetning m.m. för åtminstone 1,6 miljoner euro – vilket förhoppningsvis intresserar de lokala företagarna. 

Till styrelsen för det nya vattenandelslaget har valts Tapio Kallio som ordförande, Leif Nystén som vice ordförande och sekreterare, Peter Bergman som kommunens representant, Lena Selén och Seppo Antikainen som medlemmar.

Då andelslaget har blivit registrerat, vilket torde ske i början av juni, fortsätter medlemsrekryteringen fram till byggbeslutet som fattas troligen i november-december detta år. Genom att ansluta sig till det nya andelslaget i början av projektet säkrar man ett förmånligare anslutningspris än som kommer att tillämpas på de fastigheter som ansluter sig senare. 

Länkar till information och karta:

Det nya vattenandelslagets anläggningsplan på finska - Hankesuunnitelma: https://drive.google.com/file/d/0B-OOgLhBOmIVbVI1UWtkN3BYb3ZZckZIVG12U0pYS25aZmNr/view?usp=sharing

Ingå kommuns beslut att delta i anläggningskostnaderna: https://drive.google.com/file/d/0B-OOgLhBOmIVNFpFaDhxbDZEZm1MWElaZ2F6Um0xeGRDdTNr/view?usp=sharing

Karta över anläggningsområdet: https://drive.google.com/file/d/0B-OOgLhBOmIVNU9FNElYS0lSZzNTZC01aHN0SllsT1lzOHlr/view?usp=sharing