tamrfors1

Igormuseet och Porkala Prentesen besökte Tammerfors och träffade många intresserade Tammerforsbor. Här diskuterar Berndt Gottberg med ett par av mässbesökarna.