Byarådet ordnar eller är med och ordnar följande evenemang under året 2018:

Öppna byars dag på Igor-museet lö 9.6.

Degerbydagen lö 4.8

Forneldskvällen lö 25.8

 

Läs mer om kommande evenemang.

Andra söndagen i månaden ordnas gudstjänst i Degerby kyrka. Efteråt bjuder byarådet på kyrkkaffe på byakontoret Rosenberg.