Byarådet ordnar, såvitt möjligt, följande evenemang under året 2021:

Öppna byars dag på Igor-museet lö 12.6.

Degerbydagen lö 7.8

 

Läs mer om kommande evenemang.

Andra söndagen i månaden ordnas gudstjänst i Degerby kyrka. Efteråt bjuder byarådet på kyrkkaffe på byakontoret Rosenberg.