Byakontoret Rosenberg fungerade som Degerby kommunhus fram till hösten 1944. Huset har alltid varit i aktiv användning och idag används fastigheten av Degerby byaråd. Här finns en del av Igor-museets utställningar. Vi har också en liten butik där vi säljer lokala produkter och böcker och en infopunkt med broschyrer. Det stora rummet kan användas för olika möten och sammankomster, samt för dop- och begravningskaffe.

Byakontoret finns på samma adress som Igor-museet, se kartan nere på denna sida.

Byakontoret följer samma öppethållningstider som museet.

Bekanta dig närmare med Rosenberg på de här sidorna!