Välkommen till Degerby Igor-museet!

På vårt museum får du veta mer om den spännande perioden i Finlands historia då Finland arrenderade ett 1000 km2 stort område till Sovjetunionen, dvs. Porkala Parentesen. Porkalaområdet låg endast 20 km från Helsingfors centrum och utgjorde ett hot mot vår självständighet i dryga 11 år. Området befästes mycket tungt, kring Obbnäs gård och udde byggdes en krigshamn och cirka 300-500 bunkrar för artillerifästen byggdes längs dalgångarna, huvudsakligen för att bemöta en tänkt attack västerifrån.

Besök Igor-museet för att få veta mer om området och människoöden både på finska och ryska sidan!

Läs mer och se öppethållningstiderna.

LOGO museikort SV

Nyfinskaviken jpg