På Rosenberg finns en del av Igormuseets utställningar. I årets nya utställningar berättar vi om Lottorna i Degerby, om krigsfångarna som inte ville lämna Degerby hösten 1944, om kärlek i folkförflyttningarnas spår och om skyddskåristen och prickskytten Valter Österman och hans unika samling pris och diplom. Hans hustru Margits historia är en berättelse om hur finländska kvinnors liv påverkades av krigen.

Med från tidigare år finns historien om Porkala tåget - eller världens längsta järnvägstunnel.

Besök oss för att få veta mer!