Igormuseet och Porkala Parentesen deltog i K50mässan i Logomo i Åbo 10 februari. Det var trängsel kring Sonja Bäckman och Berndt Gottberg och Susse ekström som alla fick förklara hur kort vägen till Porkala egentligen är. Första gruppbeställningen från Åbo kom redan den här veckan.

mässa