Hänt i Degerby

Degerby byaråd har lämnat in ett utlåtande om den justerade planen för Kopparnäs. Samtidigt har Jukka Uittamo lämnat in en liknande skrivelse som fått 400 underskrifter. Här är byarådets svenska text:

Utlåtande om den nya versionen av Kopparnäsplanen

Förslaget till en ny plan för Kopparnäs friluftsområde har efter många påpekanden delvis omarbetats.

Vi noterar med tillfredsställelse att det i fortsättningen blir möjligt att nå både Bergudden och Rävberget också med bil. Det här innebär att den i generalplanen utmärkta förbindelseleden till Rävberget bibehålls.

Däremot har den andra förbindelseleden, till Sandfjärden, avbrutits på ett avstånd från stranden som gör det omöjligt för personer, barnfamiljer eller sådana som på grund av ålder eller annars nedsatt rörlighet inte orkar gå den vägen.

Möjligheter för företagare, räddningsfordon och invalider lär finnas – men i planen finns inga förklaringar till hur detta kommer att ordnas.

Läs mer...

gudstjänst

Årets friluftsgudstjänst på Gutsåker den 4 augusti fick överraskningsbesök när ett 30-tal konfirmander från Hangö tågade in och sällade sig till de drygt 30 som redan samlats. Terese Norrvik predikade och för musiken svarade Anders Storbacka och Per-Olof Korander.

ddagdans

Att intresset för folkdräkter lever och mår bra bevisades omsorgsfullt på Degerbydagen den 3 augusti när först Igormuseets gård och sedan torget fylldes av folkdräktsklädda i munter dans. Då hade Anita Sontag redan kunnigt presenterat den finlandssvenska fokdräktens historia och mycket annat hade hänt. Det faktum att det var den trettionde Degerbydgen som nu firades uppmärksammades och Magnus Malmberg berättade hur det gick till när man 1989 bestämde sig för att fira den allra första Degerbydagen.

Läs mer...

ppna2

Öppna byars dag i Degerby fick mycket beröm av Tatiana Pöntinen som bidragit med en berättelse om sina föräldrars liv i Porkalabasen och efter den. Det var första gången vi gjorde en utställning i digital form - men det ska bli många fler småningom. Tatiana berömde också Polina och Sergei som underhöll med ryska tongångar och så gladde hon sig åt de afghanska flyktingarnas popupcafé som bjöd på många läckerheter.

Vi återger Tatianas brev i sin helhet på finska här nedan och gläder oss åt att vi kunde göra henne en så stor glädje!

Läs mer...