Friluftsgudstjänst och samtidigt tioårsjubileum för sommargudstjänsterna på Degerby gamla begravningsplats firades på söndagen med Terese Norrvik och Heikki Orama. Eivor Österholm stod för de goda bakverken som serverades till kyrkkaffet.