Hänt i Degerby

Degerby byaråd återvalde vid sitt årsmöte styrelsen och godkände en verksamhetsplan som omfattar en treårig satsning på att överföra de gamla utställningarna till digital form. Vårens nya utställningar presenteras den 6 maj kl. 10. På Öppna byars dag den 8 juni är temat ryskt med en musikworkshop för alla åldrar med Polina och Sergei som ledare. Årets Degerbydag satar på folkdräkter och en loppisgata. Hösten 2019 ordnas program för skolelever med evakuering som tema.

Caj Degerholm forsätter som byarådets ordförande, i styrelsen sitter Karl-Göran Karlsson, Tanja Ljungqvist, Leif Nystén, Tom Räihä, Bengt-Olof Wikström och Lena Selén, den sistnämnda som sekreterare.

Byarådets verksamhetsberättelse för 2018  finns under rubriken Byarådet på hemsidan.

Till Degerbyposten kom Sirkka Ramstedt 1962 på ett tre veckors vikariat. Här stannade hon i trettio år och blev en stöttepelare i byn för alla som behövde uppgiftr om allt från busstidtabeller till postärenden. Nu har hon gett bakgrundsmaterialet till den utställning om posten i Degerby som öppnades den 1 decmber i byakontoret Rosenberg. Utställningen kompletteras med minnen från postbussen som i många år var ett viktigt transportmedel också i Västnyland, i synnerhet på avsnittet Barösund-Ekenäs där det ibland hände att passagerarna var så många att de fick stå i gången. Postbussen passerade också Degerby efter det att Porkala återlämnats och i Degerby bjöds både chaufför och postbiträde på den tidiga morgonturen på kaffe medan bussen gick på tomgång utanför och passagerarna väntade i bussen. Utställningen är öppen lördagar i december 2018 och också 2019 då vi har lördagsöppet igen från och med den 1 mars.

Dbr HÄNT 855

Sirkka presenterade sina minnen från Degerbyposten i samband med öppningen.

En fin berättarkväll på söndagen med Jacob Söderman som gav perspektiv både på pietismen och förhållandet till Ryssland. Visste ni vem som införde den kommunala självstyrelsen som bland annat ledde till att Degerby blev en självständig kommun 1867? Eller den kvinnliga rösträtten? Nej, det var inte svenskarna.
Men å andra sidan har svenskarna nog alltid försvarat Sverige - till den sista finnen, som Max Jakobsson lär ha formulerat det.
jacki

Det var inte så lätt att reda ut antalet butiker i Degerby före parentesen, när de verkade och hur länge innan Parentesen de hann sluta. Men räknar man med Solberg, som ju hörde till Degerby, så kom berättarkvällens deltagare den 13 november till åtta butiker: i Solberg Handelslaget och Konsum, i Degerby kyrkby Sjundeå handelslags filial som byggde funkishuset bredvid kyrkan och där Spar verkade ända till 1990-talet, Degerby lanthandel (Hömans), Hilda Biström (Bull-Hilda), Ernfrid Wasström i Solvik, Frans Fagerström i Stubböle, Theodor Lindberg i Svenviken.

Christer Lindqvist berättade om baren som hans pappa Henry drev i Nya Pellas. Den hade Börje Enlund faktiskt hunnit besöka före evakueringen - och sedan handlade diskussionen en hel del om evakueringen som gav slakteriet som Henry Lindqvist också drev så mycket jobb att en del djur måste skickas med tåg till Helsingfors.

Berättarkvällen gav underlag för ännu en utställning på Igor-museet men före det ska vi öppna postutställningen den 1 december!

enlund2b

Fr.v. Dita Karlsson, Bengt-Olof Wikström, Karl-Göran Karlsson och Christer Lindqvist i dfiskussionstagen.

enlund1

Börje Enlund med dottern Ette Berglund går igenom gamla bilder och minnen från evakueringen.

 Dbr HiB 3b