Hänt i Degerby

Veckoslutet 19-20.september lyckades till 100 procent i alla tre museerna. Vi hade öppet båda dagarna för bara 5€ per museum. Igormuseet visade vår nya film Västankvarn 1918 och  på lördagen blev det tre guidade turertill Grefvas bunkern med Lundströms 50-talsbuss. Här kan du se Västankvarn 1918-trailern.

Hela filmen finns som DVD i Igormuseets shop.

Västankvarn

efterkrigochfred

Friluftsgudstjänst och samtidigt tioårsjubileum för sommargudstjänsterna på Degerby gamla begravningsplats firades på söndagen med Terese Norrvik och Heikki Orama. Eivor Österholm stod för de goda bakverken som serverades till kyrkkaffet.

dagSonja

Säsongstarten för Degerby Igor-museet blev livlig med presentation av sju nya utställningar, plus ett antal digitala bildserier. På plats var fullmäktiges ordförande, Degerbybyn Robert Lemström som med sonen Frej i famnen framförde beundrande lyckönskningar.

13.6. var också Öppna byars dag med Byarally, båda virtuella - och som avslutning presentation av Degerbybon Veronika Bäckmans artesanprodukter.

Innan allt startade hölls byarådets årsmöte, till det återkommer vi - men noterar att ny i styrelsen blev Kim Rajalin. Till ordförande återvaldes Caj Degerholm.

 

dagLemström

dagVeronika

 

 

MZigor3Tisdag 2.6. kan vi äntligen öppna sommarsäsongen - och sedan följer vi vanliga sommartider: tisdagar till lördagar kl. 11-16 och alltid på beställning. Vi tar också emot grupper på beställning. Större grupper måste delas upp.  Vi har utställningar på byakotoret Rosenberg, Igormuseet och utomhus den splitternya utställningen om Kabanovvägen.

Vi har också förnyat vår museishop! Välkomna!