Välbesökt blev vatteninfon på Furuborg på onsdagen. Peter Bergman informerade för kommunens del om projektet som berör både Degerby vattenandelslag och Östra Ingå vattenandelslag. Risto Saarinen berättade om vilka kostnader och åtgärder som är att vänta på Degerby detaljplaneområde där NYM-centralen påtalat behovet av ett centraliserat avloppsnät.

Ytterligare en imformation hålls på Furuborg lördagen den 10.12. kl. 11-13.

IMG20221123193228