Informationerna om vatten- och avloppsprojektet i Degerby har lockat många besökare. Här informerar Östra Ingå vattenandelslags Risto Saarinen om vikten av att anmäla sig nu för att kommunen ska starta byggnadsarbetena på förbindelseröret från Störsvik.

infomötet9juli2022