Hänt i Degerby

Informationerna om vatten- och avloppsprojektet i Degerby har lockat många besökare. Här informerar Östra Ingå vattenandelslags Risto Saarinen om vikten av att anmäla sig nu för att kommunen ska starta byggnadsarbetena på förbindelseröret från Störsvik.

infomötet9juli2022

Igormuseet passade på att fira både sitt 25-årsjbileum och Öppna byars dag lördagen den 11 juni. Uppslutningen var god och Trio Sonntags musik från självständighetstiden uppskattades - liksom jubileumskaffet.

Trio Sonntag

Nu får Gaz-bilen ett eget tak. Välkomna på Öppna byars dag på lördag 11.6.och beundra resultatet.

bygg2

uppvakt
Idag, söndagen den 13 mars 2022, har det gått 82 år sedan slutet på vinterkriget - ändå kommer minnena oss mycket ära, med tanke på de senaste händelserna i Ukraina. Det konstaterade Ingå Krigsveteraners ordförande Frank Lindqvist vid uppvaktningen på de stupades gravar strax efter högmässan i Degerby på söndagen.
Foto: Bengt-Olof Wikström-