Hänt i Degerby

I februari 2016 har det gått exakt 60 år sedan degerbyborna fick återvända hem efter att Sovjetunionen ade arrenderat Porkalaområdet efter fortsättningskriget och området hade fungerat som sovjetisk militärbas i elva år. Det var med blandade känslor man återvände för att återse sina kära hem och gårdar. Man möttes av förödelse.

Söndagen den 7.2 samlades man till minnesgudstjänst i Degerby kyrka.

Läs mer...

Igor-museets utställningar uppdaterades och förnyades igen våren 2015. Fram till sommaren 2016 kommer dessa utställningar finnas kvar på museet. Välkommen på besök - vi har mycket nytt och intressant i våra utställningar!

Vi presenterar bl.a. utdrag ur Sjundbyvärdinnan Elsa Schulman-Lindebergs dagböcker. Med korta meningar har hon kommenterat händelserna vid tiden för evakueringen och återlämningen av Porkala. Vi minns också lottorna och skyddskårerna och det enorma arbete de utförde före organisationerna förbjöds. Med finns också en utställning om krigsbarn som skickades till Sverige från Degerby.

Bland de nya utställningarna finns också karelarhistorier. Familjen Harvio evakuerade fyra gånger från Karelen. Huset familjen sökte nattkvarter hos nekade dem och de fick fortsätta sitt letande. Till slut hittade de en plats där familjen kunde övernatta. Följande morgon hade huset de först besökt bombats.

Läs mer...

Söndagens konsert i Degerby kyrka blev en lyckad hyllning för den nu 50-åriga orgeln. Anders och Ann-Sofi Storbacka genomförde ett fint program som uppskattades stort. Efter konserten avtackades de på församlingens vägnar av Tom Hellsten. Biden av Anders Storbacka är från den orgelkurs han för några år sedan ordnade för byarådet.

 

Degerbydagen i början av augusti gynnades av sol och publiken var som sig bör på gott humör. Marthornas våfllor hade strykande åtgång och många lät sig väl smaka också av potatislunchen som serverades i samråd med Folkhälsans Runa Kraemer.

Teddy Granroth

Teddy Granroths musikaliska underhållning uppskattades.

 

JussiMäkelä

Jussi Mäkelä demonstrerade en ny traktor.