Hänt i Degerby

Sedan 1928 har Degerby haft en egen ungdomslokal. Nu har Degerby ungdomsförening fått ett hedersomnämnande av Hembygdsförbundet för renoveringen som gjorts i ungdomsföreningens lokal. I sju år har man gjort stora investeringar för att få lokalen i fint skick och nu beröms föreningen för att man i renoveringen bevarat den ursrpungliga stilen. I denna lokal ordnas sedan 1970-talet de kända och medryckande Degerbyrevyerna.

Byakontoret Rosenberg i Degerby kyrkby på Igor-museets gård har renoverats och förnyats under hösten. Med i arbetet har vi haft ett aktivt talkogäng samt vår byahjälp, degerbybon Jouko Kautto. Den nya butiken invigs nästa vecka. Välkommen på kaffe eller saft till byakontoret och bekanta dig med den förnyade butiken på lillajul lördagen den 29.11!

Läs mer...

Byautvecklingsmötet onsdagen den 29.10 och diskussionen som fördes där har resulterat i ett förslag till ny byaplan för åren 2014-2020. Byarådet har sammanställt byaplanen och väntar nu på kommentarer och synpunkter från byborna. Bekanta dig med förslaget.

Torsdagen den 23 oktober begav sig en grupp studeranden från Ekenäs gymnasium under ledning av Sture Lindholm igen till den sovjettida bunkern i Solberg. Förra gången utfördes utgrävningar av bunkerns ingång, tak och konturer i samarbete med markägaren Bengt-Erik Holmström. Den här gången gjordes mätningar som ska resultera i en skiss av hur bunkern sett ut.

Läs mer...