20180413 677 Degerby YS13

Kartan visar vilka områden projektet kan beröra - såvida tillräckligt många på varje delområde ansluter sig.

Kostnadsberäkningen här utgår från att samtliga fastigheter ansluter sig. Priserna är beräknade utan moms och stiger i proportion till hur stor anslutningsprocenten blir.

20180413 Kustannusarvio Degerby YSA

En karta i något större format och tre olika prisberäkningar finns att bekanta sig med på byakontoret Rosenberg lördag 21.4. kl. 12-16.

Nedan en länk till tidningen västra Nylands artikel om projektet:

Mycket intresserade var de Degerbybor, både fast bosatta och fritidsboende, när Mikko och Timo Kantola från företaget SKT Suomi informerade om sina väl förberedda planer på ett vatten- och avloppsprojekt för mellan 400 och 500 hushåll i Degerby. Genomsnittspriset per hushåll beräknas till 11000-13000 euro och för de fast bosatta hushållens del har kommunen nyligen beslutat ge ett stöd på 25 procent av kostnaderna.
Situationen i dag med ett vattenandelslag för 60 hushåll i Degerby kyrkby och ett område i närheten tillfredsställer inte NTM-centralen och resultatet är att det har blivit ytterst svårt att få byggnadstillstånd i kyrkbyn.
Det vanligaste argumentet mot alla initiativ till avlopps- och vattenprojekt för Degerby brukar vara att allt detta ska ju kommunen ju sköta om.
Om kommunen bygger ett täckande vatten- och avloppsnät för Degerby kan vi räkna med att priset blir ungefär två gånger högre än det som nu erbjuds, konstaterade kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström som deltog i mötet eftersom kommunen ännu inte har någon teknisk chef i tjänst.
Tanken är att ett helt nytt vatten- och avloppsandelslag skulle ta över och i samband med byggandet skulle det finnas goda chanser att få med också fiberförbindelse till större delar av Degerby än den förbindelse som i vår blir klar för de allra centralaste delarna av kyrkbyn.
Kommunala vattentag finns både i Sandarna och invid Kopparnäsvägen.
Mera information kommer under vårens lopp lovade Mikko och Timo Kantola och hoppades innerligen på att Degerby också den här gången ska få med aktiva och energiska frivilliga i det nya andelslagets styrelse.
SKT Suomi har nyligen startat liknande projekt i Veikkola i Kyrkslätt, i Raseborg och i Sibbo.

Mera information kommer snart, under rubriken På kommande i Degerby 28.3. finns en blankett där man kan anmäla sitt intresse.

På bilden nedan det nuvarande vattenandelslagets sekreterare Leif Nystén till vänster med SKT Suomis Mikko Kantola.

vatten2