Hänt i Degerby

Byakontoret Rosenberg i Degerby kyrkby på Igor-museets gård har renoverats och förnyats under hösten. Med i arbetet har vi haft ett aktivt talkogäng samt vår byahjälp, degerbybon Jouko Kautto. Den nya butiken invigs nästa vecka. Välkommen på kaffe eller saft till byakontoret och bekanta dig med den förnyade butiken på lillajul lördagen den 29.11!

Läs mer...

Byautvecklingsmötet onsdagen den 29.10 och diskussionen som fördes där har resulterat i ett förslag till ny byaplan för åren 2014-2020. Byarådet har sammanställt byaplanen och väntar nu på kommentarer och synpunkter från byborna. Bekanta dig med förslaget.

Torsdagen den 23 oktober begav sig en grupp studeranden från Ekenäs gymnasium under ledning av Sture Lindholm igen till den sovjettida bunkern i Solberg. Förra gången utfördes utgrävningar av bunkerns ingång, tak och konturer i samarbete med markägaren Bengt-Erik Holmström. Den här gången gjordes mätningar som ska resultera i en skiss av hur bunkern sett ut.

Läs mer...

Degerby har mer än de flesta att erbjuda turisterna:

- Ett klart historiskt huvudtema, nämligen Porkala parentesen
- Kopparnäs enorma friluftsområde
- Ett perfekt läge invid väg 51
- En fantastisk byamiljö med en hel del service att erbjuda

Det här slog man fast vid den livliga diskussion som Lomalaiduns byaprojekt ordnade den 22 oktober med Simo och Soila Palviainen från Entra – centret för utveckling av byaturism som gästande konsulter.

Ett tiotal företagare och bybor hade mött upp för att tämligen samfällt konstatera att Degerby verkligen har trumf på hand när det gäller att ytterligare utveckla turismen.

Läs mer...