Hänt i Degerby

Den 9 april fick vi på Igor-museet ta emot en grupp som hade åkt 400 km för att komma fram. Gruppen från Ilmajoki i Österbotten var mycket intresserad av Porkalaområdets historia, de ställde frågor och visade sin uppskattning.

Läs mer...

Vid midnatt den 12.12.1944 gick de två tyska minfartygen under utanför Fagerö. 67 överlevde - och fördes til sovjetisk fångenskap. Närmare 600, de flesta unga kadetter, försvann. Udo Krafts bror Joachim fanns med på ett av fartygen och vad som hände honom vet ingen. Men familjen har under åren som gått fortsatt efterforskningarna. Udo Kraft sände oss ett brev på minnesdagen och påminde om de andakter som hölls på Fagerö där en del av de omkomna fick en tillfällig grav.

Sedan 1928 har Degerby haft en egen ungdomslokal. Nu har Degerby ungdomsförening fått ett hedersomnämnande av Hembygdsförbundet för renoveringen som gjorts i ungdomsföreningens lokal. I sju år har man gjort stora investeringar för att få lokalen i fint skick och nu beröms föreningen för att man i renoveringen bevarat den ursrpungliga stilen. I denna lokal ordnas sedan 1970-talet de kända och medryckande Degerbyrevyerna.

Byakontoret Rosenberg i Degerby kyrkby på Igor-museets gård har renoverats och förnyats under hösten. Med i arbetet har vi haft ett aktivt talkogäng samt vår byahjälp, degerbybon Jouko Kautto. Den nya butiken invigs nästa vecka. Välkommen på kaffe eller saft till byakontoret och bekanta dig med den förnyade butiken på lillajul lördagen den 29.11!

Läs mer...