Degerbydagen blev en klar framgång, både program- och publikmässigt. Karl-Göran Karlsson hade i gott samarbete med Degerby lantmannagille och Degerby byaråd sammanställt programmet, komplett med en T-34 pansarvagn. För musiken svarade Susanne Sonntag och Teddy Granroth, storligen uppskattade av publiken. Det vackra vädret bidrog till den goda stämningen. En video från Degerbydagen är på kommande.

Gunnar Baarmans T-34 var utan konkurrens den tyngst vägande attraktionen på Degerbydagen.

Bengt-Olof Wikström förde en Ferguson av tidsenlig årsmodell och hade också byggt den fina gränsbommen som nu står utanför Igor-museet.

Tiina Mäntylä och Alma Backman representerade den kvinnliga fägringen från arrendetiden då Porkalabasen också beboddes av civila. Dansen övade de redan in för sommaren 2015:s Sjundeåpjäs då de uppträdde som upproriska karelskor som vägrade kallas ryssar...