Hänt i Degerby

Det var nästan fullt på byakontoret Rosenberg på onsdagkvällen den 15.10 då många bybor hade samlats för att se premiärvisningen av Ingmar Hagmans film om händelserna som ledde till arrenderingen av Porkala, minnen från evakueringen och återkomsten samt familjen Borzovs besök i Degerby. Av de många f.d. sovjetmedborgarna som bott i Porkala under arrendetiden och besökt oss fr.o.m. 1997 då museet öppnade är Vladimir Borzov den enda som tillsammans med sin familj bott i Degerby. De flesta har bott i olika delar av Kyrkslätt, bl.a. Masaby, Getberg och Obbnäs.

Läs mer...

Söndagen den 12 oktober ordnades både svensk och finsk gudstjänst i Degerby kyrka och efter båda gudstjänsterna serverades kyrkkaffe på byakontoret Rosenberg. På bilden är det deltagarna i det finska kyrkkaffet som diskuterar bland mycket annat dagens texter. Fr.v. Lasse och Jaana Pirinen och Jari och Inger Fabritius och nattvardsassistenten Terese Norrvik. Församlingspastor Tom Hellsten är skymd på bilden.

Den 7 oktober fick Igor-museet besök av klasserna 5 och 6 från Merituulen koulu i Ingå. Tidigare på hösten besökte Degerby skolas elever museet, vilket betyder att vi nu haft över 150 elever på besök. Barnen fick höra om evakueringen som utfördes på hösten för 70 år sedan, om hur området såg ut när det återlämnades till Finland och om hur ett barn hade upplevt tiden. Dessutom fick de ta del av utställningen om krigsbarn. Under våren gjordes flera skolbesök, då två representanter från byarådet åkte i väg till skolor för att berätta mera om Porkalaområdets historia. Vi besökte Degerby skola, Källhagens skola och Virkby gymnasium.

Läs mer...

Inom ramen för byarådets aktuella projekt Interaktiva Degerby som startade 1 mars har vi nu ordnat tre byaträffar dit vi har bjudit in alla invånarna längs någon utvald väg i Degerby. Vi började med Kopparnäs-området och bjöd in Stävövägens invånare på våren. Under sommaren var det dags för Kocksbyvägen och söndagen den 5.10 fick vi besök av invånare längs Kärrbyvägen. Alla byaträffar har varit välbesökta och lyckade.

Läs mer...