Sedan 1928 har Degerby haft en egen ungdomslokal. Nu har Degerby ungdomsförening fått ett hedersomnämnande av Hembygdsförbundet för renoveringen som gjorts i ungdomsföreningens lokal. I sju år har man gjort stora investeringar för att få lokalen i fint skick och nu beröms föreningen för att man i renoveringen bevarat den ursrpungliga stilen. I denna lokal ordnas sedan 1970-talet de kända och medryckande Degerbyrevyerna.